Karolak's All Bit - 151 Countries, One Karolak.

Pryo på flyg

Vinden isade mig i nacken och jag drog det 2 storlekar för stora arbetsjackan tätt om mig när flygplanet väntade på besked om att få lämna gaten. Ingen annan flygplansbromsklossbortplockarpryo hade någonsin utfört sitt uppdrag så stabilt och tryggt som jag hade gjort under dessa två veckor! Och på given signal stegade jag fram med bestämda steg till flygplanets framhjul, böjde mig ner och greppade repet som var fäst till klossen. Säkert drog jag så bort klossen utan någon som helst tvekan eller ångest eller bitterhet!